17 Pro 2018

V rámci likvidace pozůstalosti je nabídka odprodeje: 1. hrobové zařízení č. 288, 289/XIII na pohřebišti Folwark Starý v Třinci, evidovaného na jméno zůstavitele dle nájemní smlouvy č. 1512/11/2007 ze dne 5.11.2007, sestávajícího ze žulového pomníku, mramorové vázy, plechové lucerny, terasového … více..

4 Říj 2018

V rámci likvidace pozůstalosti je nabídka odprodeje podílu dvou třetin (2/3) pozemku st.p.č. 214 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 2/3 na rodinném domě č.p. 66, Horní Líštná a dále podíl 2/3 pozemku p.p.č. 2247/2 zahrada, se všemi součástmi, vše … více..